Doelstellingen

 • Kennis en kunde vergroten van de fysiotherapeuten op het gebied van oedeemtherapie
• Kwaliteitsverbetering door onderling overleg tijdens vergaderingen
• Het organiseren van cursussen voor leden van het netwerk
• Informeren van de verwijzers over de mogelijkheden van oedeemtherapie
• Informeren van anderen door het organiseren van lezingen voor patiëntengroepen, artsen, thuiszorgmedewerkers en andere paramediciActualisatie van kennis en kennissynthese:
• Door bestudering en impliceren van bestaande en nieuwe richtlijnen op het gebied van oedeemtherapie
• Door bestudering en impliceren van nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van oedeemtherapie. Hierbij gebruik makend van elkaars ervaringen (gevolgde cursussen, lezingen, artikelen, etc.)
• Door bestudering van vakliteratuur op het gebied van oedeemtherapie
• Door het volgen van cursussen op het gebied van oedeemtherapie
• Door het voorbereiden van casuïstiek op het gebied van oedeemtherapie

De wijze van verspreiding van informatie:
• Brochure – folder maken voor verwijzers en patiënten
• Publicaties op de website van het netwerk
• Het geven van lezingen aan verwijzers – patiënten – thuiszorgmedewerkers – andere paramedici
• Het organiseren van cursussen – lezingen voor leden van het netwerk

De wijze van vergroten en onderhoud van kennis en vaardigheid:
• Het geven van lezingen aan verwijzers – patiënten – thuiszorgmedewerkers – andere paramedici
• Het organiseren van cursussen – lezingen voor leden van het netwerk
• Het bespreken van casuïstiek, zowel theoretisch als praktisch