Lid worden

Het netwerk Oedeemfysiotherapie Zeeuws-Vlaanderen is toegankelijk voor eerste en tweedelijns oedeem fysiotherapeuten, die patiënten met lymfoedeem behandelen in Zeeuws-Vlaanderen.
Toetredingsprocedure:
toetreden kunnen fysiotherapeuten die :
• opleiding / scholing Oedeemtherpie hebben gevolgd en ingeschreven zijn in het kwaliteitsregister oedeemfysiotherapie en
• actief werken met Oedeemtherapie en
• werkzaam zijn in Zeeuws-Vlaanderen en
• minmaal 6 van de 8 door ons georganiseerde bijeenkomsten bijwonen in een tijdsbestek van 2 jaar.

De wijze van registratie en onderhoud van het netwerk:
• Tweejaarlijks zijn er 8 bijeenkomsten, waarvan een minimale aanwezigheidsplicht van 6 bijeenkomsten
• Aanwezigheid wordt geregistreerd mbv een presentielijst en genoteerd in de notulen
• Inschrijving in het kwaliteitsregister oedeemfysiotherapie is verplicht
• Tijdens de vergaderingen wordt een actieve houding verwacht, dus iedereen heeft zijn inbreng tijdens de bijeenkomst